Verkkokauppa

15.2.2018 ISO 45001:2016 työterveys ja -turvallisuus / OHSAS 18001 työterveys ja -turvallisuus 15.2.2018 ESPOO Koriin
24.5.2018 ISO 45001:2016 työterveys ja -turvallisuus / OHSAS 18001 työterveys ja -turvallisuus 24.5.2018 ESPOO Koriin
20.9.2018 ISO 45001:2016 työterveys ja -turvallisuus / OHSAS 18001 työterveys ja -turvallisuus 20.9.2018 ESPOO Koriin
29.11.2018 ISO 45001:2016 työterveys ja -turvallisuus / OHSAS 18001 työterveys ja -turvallisuus 29.11.2018 ESPOO Koriin
Hinta (+alv 24%)
EUR710.00
Jäsenhinta (+alv 24%)
EUR620.00

OHSAS 18001 -standardia voivat soveltaa työterveys- ja turvallisuusasioidensa hallintaan kaikenlaiset organisaatiot - niin teollisuudessa, palveluorganisaatioissa kuin julkisellakin sektorilla. Standardi määrittelee hallinnan yleiset periaatteet ja sertifiointi osoittaa organisaation toimivan sen vaatimusten mukaisesti.

Osallistujat saavat koulutuksen kautta selkeän yleiskuvan standardin vaatimuksista ja vaikuttavuudesta. Koulutuksen aikana käsittelemme työterveys- ja turvallisuushallinnan järjestelmää sekä sitä, miten se tukee organisaation toimintoja ja yrityksen liiketoimintaa.

OHSAS 18001 on työterveyden ja työturvallisuuden systemaattisen johtamisen väline. Se on työkalu uhkien tunnistamiseen ja riskien hallintaan, tapaturmien ja työperäisten sairauksien ehkäisyyn tai minimointiin onnettomuuksien ja tapaturmien määrän vähentämiseen sekä työympäristön ja työmenetelmien kehittämiseen. Standardi uudistuu 2017, ja kurssilla käsitellään uudistuksia siltä osin kuin ne ovat tiedossa.

OHSAS 18001 avulla johdetaan organisaation henkilöstöä ja sellaisia toimintoja, joilla on vaikutusta työterveyteen ja turvallisuuteen. Esimerkkeinä mainittakoon henkilöstön sitouttaminen turvallisuusajatteluun, uhkien ja riskien analysointi, uusien ideoiden ja työtapojen ottaminen käyttöön ja kommunikoinnin parantuminen.

Henkilöille, joiden tehtävänä on työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvien toimintojen johtaminen, sekä niille, jotka suunnittelevat TTT-järjestelmänsä sertifiointia. Vaatimukset täyttävä järjestelmä sopii kaiken tyyppisille ja kaiken kokoisille organisaatioille.