Verkkokauppa

Suosittelemme myös näitä tuotteita

 • EFQM Excellence Model 2013 engl.

  The EFQM Excellence model is a non-prescriptive framework for understanding the connections between what an organisation does, and the results it is capable of achieving.

 • Tätä on lean

  Lean on aikamme yleisin johtamisfilosofia, jota hyödynnetään kaikilla aloilla. Silti konseptin määritelmä on edelleen epämääräinen, ja se ymmärretään usein väärin. Tätä on lean -kirjassa esitellään tehokkuusparadoksin idea, jonka mukaan organisaatioilla on väärä käsitys tehokkuudesta.

 • Lean asiantuntijatyön johtamisessa

  Kirja on Patrian tietohallintojohtajan omiin kokemuksiin perustuva tarina siitä, miten Lean-periaatteiden soveltaminen uudistaa asiantuntijatyön johtamista. Lean-ajattelu perustuu koeteltuihin teorioihin, jotka kirjassa avataan käytännönläheisesti. Tärkeitä näkökulmia ovat tietoisuus vaihtelusta, psykologia, systeemin syvällinen ymmärtäminen ja uuden tiedon luominen kokeilemalla. Käytännössä tämä tarkoittaa asiantuntijatyön suunnittelua sujuvaksi, sen uudenlaista mittaamista, työhyvinvoinnin paranemista sekä radikaalisti aiempaa parempia tuloksia.

 • Innostava uudistuminen - kestävä kasvu

  Kirjassa tarkastellaan muutosohjelman suunnittelua ja muutoksen toteutumista muun muassa yksilön ja ryhmän toiminnan sekä johtajan näkökulmista. Jokainen luku alkaa itsearvioinnilla, jonka vastauksia ja seurauksia kirjan avulla voi analysoida.

Hinta (+alv 10%)
EUR39.00
Jäsenhinta (+alv 10%)
EUR32.00

EFQM Excellence -mallia käyttää yli 30 000 yritystä ja muuta organisaatiota eri toimialoilta. EFQM-mallilla organisaatio arvioi ja kehittää toimintaansa sekä parantaa kilpailukykyään tai toimintansa vaikuttavuutta ja tehokkuutta kokonaisvaltaisesti.

EFQM-mallia käytetään itsearviointeihin, jotka ovat usein osa strategiatyöskentelyä, organisaation toiminnan suunnitteluprosessia. EFQM-mallia käytetään arviointikriteeristönä myös organisaatioiden välisissä kilpailuissa ja ulkoisissa arvioinneissa, joita ovat esimerkiksi EFQM Excellence Award ja Laatukeskuksen Excellence Finland -kehitysohjelma.

Asianmukaisesti toteutetuissa itsearvioinneissa osallistujat muodostavat yhteisen näkemyksen

 • strategisesta tavoitetilasta
 • toiminnan vahvuus- ja parantamisalueista suhteessa strategiaan
 • tarvittavista kehitystoimenpiteistä ja -projekteista sekä niiden prioriteeteista.

EFQM Excellence -malli tuo itsearviointeihin ja ulkoisiin arviointeihin systematiikan ja kattavuuden, sekä referenssiksi erinomaisuuden tunnuspiirteet, joita pidetään kestävän menestyksen perustana. EFQM mallin 2013 -versiossa ajan tasalle päivitetyt erinomaisuuden tunnuspiirteet ovat

 • Lisäarvon tuottaminen asiakkaille
 • Kestävän tulevaisuuden luominen
 • Organisaation kyvykkyyden kehittäminen
 • Luovuuden ja innovoinnin hyödyntäminen
 • Visionäärinen, innostava ja vastuullinen johtajuus
 • Ketteryys johtamisessa
 • Osaava henkilöstö menestyksen tekijänä
 • Huipputulosten tekeminen
ISBN

978-90-5236-677-7

Kieli
suomi
Painos

1.

Sidosasu
liimaselkä
Sivumäärä
31
Tekijä/tekijät

EFQM