Verkkokauppa

Suosittelemme myös näitä tuotteita

 • EFQM Excellence Model 2013 suomi

  Uudistettu EFQM Excellence -malli 2013 on toiminnan systemaattisen suunnittelun, johtamisen ja kehittämisen ajatusmalli ja viitekehys. Tämä business excellence -malli soveltuu niin kestävän kilpailukyvyn kuin toiminnan vaikuttavuuden parantamiseen kaikille organisaatioille ja organisaatioyksiköille niiden koosta ja toimialasta riippumatta.

 • Total Performance Scorecard (TPS) Johda ihmisiä, mittaa tuloksia

  Total Performance Scorecard -kirjassa esitellään uusi, kokonaisvaltainen johtamiskonsepti, jossa yhdistyvät organisaation kehittäminen, muutosten hallinta, balanced scorecard sekä ryhmäoppiminen.

 • Johda suorituskykyä tiedon avulla - ilmiöistä tulkintaan

  Tässä kirjassa Kai Laamanen käsittelee organisaation toimintaa sen keskeisistä kysymyksistä lähtien: mitä on saatava aikaan ja kuinka onnistumista parhaiten mitataan.

 • Hiljaiset signaalit esimiestyössä

  Hiljaiset signaalit esimiestyössä - Avain työelämän laadun ja tuottavuuden kehittämiseen. Kirjassa kerrotaan, miten henkilöstön hiljaisen tiedon avulla parannetaan merkittävästi organisaation tuottavuutta.

 • Strategia toimeksi - muutosvoimana ihmiset

  Seitsemän suomalaista yritysjohdon konsulttia keräsivät voimansa, kokemuksensa ja osaamisensa. Tästä työstä syntyi kirja, jossa he tarjoavat hyväksi koetellun mallin strategian toteuttamisesta sekä käytännön esimerkkejä toteuttamisen keinoista ja niiden soveltamisesta.

Hinta (+alv 10%)
EUR32.00
Jäsenhinta (+alv 10%)
EUR27.00

20.9.2001 julkaistu kirja. Uusintapainos ilmestynyt tammikuussa 2009.

Edgar H. Schein on organisaatiopsykologian alan perustaja ja maailmankuulu auktoriteetti, joka on laajan kansainvälisen tutkijauransa ohella konsultoinut lukuisia organisaatioita ympäri maailmaa kulttuurista, organisaation kehittämisestä ja urakehityksestä.

Organisaatiokulttuurin pioneeri Edgar H. Schein tarkastelee kulttuurimuutoksia niin tiedon kuin luulojen näkokulmasta. Tässä suoraviivaisessa teoksessaan hän käy läpi vastaansanomattomalla tavalla ja käytännön esimerkkien kautta yrityskulttuurin osat ja antaa ohjeet, miten kulttuuria arvioidaan ja kehitetään.

Yrityskulttuuri - selviytymisopas on kirjoitettu nykyisille ja tuleville johtajille sekä organisaation kehittäjille, jotka haluavt ymmärtää, mitä yrityskulttuuri on, miksi sen ymmärtäminen on tärkeää, ja ennen kaikkea, miten sitä voidaan muuttaa.

 

Professori Asko Miettinen, Tampereen teknillinen korkeakoulu:

"Scheinin kirjoittamistyylille on ominaista selkeys ja ymmärrettävyys tekstin olematta silti triviaalia, liikaa yksinkertaistettua tai oppimestarimaista. Hän pystyy ilmaisemaan työstämänsä asiat ihailtavan selkeästi. Terveellä järjellä on aina vankka asema Scheinin argumentoinnissa."

Sisällys:

Osa I: Yrityskulttuurin perusteet

 1. Miksi yrityskulttuurilla on merkitystä?
 2. Mitä yrityskulttuuri oikeastaan on?
 3. Mistä yrityskulttuuri muodostuu?
 4. Kuinka voit arvioida omaa yrityskulttuuriasi?

Osa II: Yrityskulttuuri toiminnassa

 1. Kulttuurin luominen, kehitys ja muutos nuorissa organisaatioissa
 2. Transformatiivinen muutos: kulttuurin poisoppiminen ja uudelleenoppiminen
 3. Kulttuurien kohdatessa: Yritysostot, fuusiot, yhteisyritykset ja muut organisaatioiden yhdistymiset
 4. Kulttuuriset realiteetit todelliselle kulttuurijohtajalle
ISBN

978-952-5136-34-0

Kieli
suomi
Painos

2.painos

Sidosasu
sidottu pehmeäkantinen
Sivumäärä
220
Tekijä/tekijät

Edgar H. Schein