Verkkokauppa

Suosittelemme myös näitä tuotteita

 • EFQM Excellence Model 2013 suomi

  Uudistettu EFQM Excellence -malli 2013 on toiminnan systemaattisen suunnittelun, johtamisen ja kehittämisen ajatusmalli ja viitekehys. Tämä business excellence -malli soveltuu niin kestävän kilpailukyvyn kuin toiminnan vaikuttavuuden parantamiseen kaikille organisaatioille ja organisaatioyksiköille niiden koosta ja toimialasta riippumatta.

 • Yrityskulttuuri - selviytymisopas

  Edgar H. Schein Yrityskulttuuri - selviytymisopas on ollut yksi Laatukeskuksen suosituimpia julkaisuja jo 12 vuoden ajan. Kirja on kirjoitettu nykyisille ja tuleville johtajille sekä organisaation kehittäjille, jotka haluavat ymmärtää, mitä yrityskulttuuri on, miksi sen ymmärtäminen on tärkeää, ja ennen kaikkea, miten sitä voidaan muuttaa

 • Tätä on lean

  Lean on aikamme yleisin johtamisfilosofia, jota hyödynnetään kaikilla aloilla. Silti konseptin määritelmä on edelleen epämääräinen, ja se ymmärretään usein väärin. Tätä on lean -kirjassa esitellään tehokkuusparadoksin idea, jonka mukaan organisaatioilla on väärä käsitys tehokkuudesta.

 • Johda suorituskykyä tiedon avulla - ilmiöistä tulkintaan

  Tässä kirjassa Kai Laamanen käsittelee organisaation toimintaa sen keskeisistä kysymyksistä lähtien: mitä on saatava aikaan ja kuinka onnistumista parhaiten mitataan.

 • Total Performance Scorecard (TPS) Johda ihmisiä, mittaa tuloksia

  Total Performance Scorecard -kirjassa esitellään uusi, kokonaisvaltainen johtamiskonsepti, jossa yhdistyvät organisaation kehittäminen, muutosten hallinta, balanced scorecard sekä ryhmäoppiminen.

Hinta (+alv 10%)
EUR60.00
Jäsenhinta (+alv 10%)
EUR51.00

Tekniikan lisensiaatti Kai Laamanen on maamme kokeneimpia kokonaisvaltaisen laatujohtamisen ja prosessien kehittämisen konsultteja ja kirjoittajia.

Tässä kirjassaan Kai Laamanen tarkastelee tuoreella tavalla prosesseja ja niiden käyttöä toiminnan menestyksen perustana. Kirja toimii vuoropuhelun tavoin ja antaa lukijalle tilaa pohtia oman organisaationsa käytäntöjä.

Selkeä teksti lukuisine esimerkkeineen, haastavat kysymykset ja pohdinnat sekä runsas ja havainnollinen kuvitus vievät asian konkrettiselle tasolle.

 • Mihin sinä uskot organisaation menestymisen perustuvan?
 • Mitkä ovat prosessien tunnistamisen ja kuvaamisen kriittiset vaiheet?
 • Kuinka prosessien suorituskykyä mitataan ja miten prosessit vaikuttavat ihmisten palkitsemiseen?
 • Miten varmistetaan ihmisten osaaminen prosessien toteuttamisessa?
 • Onko prosessien kehittäminen ohimenevä ilmiö vai osa jokaisen arkista työtä?
 • Kuinka strategiat ja Balanced scorecard kytketään prosesseihin?
 • Miten viet läpi muutoksen kohti prosessipohjaista organisaatiota?
ISBN

978-952-5136-16-6

Kieli
suomi
Painos

9.painos

Sidosasu
sidottu kovakantinen
Sivumäärä
300
Tekijä/tekijät

Kai Laamanen