Verkkokauppa

25.2.2019 ISO 45001:2018 työterveys ja -turvallisuus 25.2.2019 ESPOO Koriin
27.5.2019 ISO 45001:2018 työterveys ja -turvallisuus 27.5.2019 ESPOO Koriin
Hinta (+alv 24%)
EUR710.00
Jäsenhinta (+alv 24%)
EUR620.00

ISO 45001 -standardia voivat soveltaa työterveys- ja turvallisuusasioidensa hallintaan kaikenlaiset organisaatiot - niin teollisuudessa, palveluorganisaatioissa kuin julkisellakin sektorilla. Standardi määrittelee hallinnan yleiset periaatteet ja sertifiointi osoittaa organisaation toimivan sen vaatimusten mukaisesti.

Osallistujat saavat koulutuksen kautta selkeän yleiskuvan standardin vaatimuksista ja vaikuttavuudesta. Koulutuksen aikana käsittelemme työterveys- ja turvallisuushallinnan järjestelmää sekä sitä, miten se tukee organisaation toimintoja ja yrityksen liiketoimintaa.

ISO 45001 on työterveyden ja työturvallisuuden systemaattisen johtamisen väline. Se on työkalu uhkien tunnistamiseen ja riskien hallintaan, tapaturmien ja työperäisten sairauksien ehkäisyyn tai minimointiin onnettomuuksien ja tapaturmien määrän vähentämiseen sekä työympäristön ja työmenetelmien kehittämiseen.

ISO 45001 avulla johdetaan organisaation henkilöstöä ja sellaisia toimintoja, joilla on vaikutusta työterveyteen ja turvallisuuteen. Esimerkkeinä mainittakoon henkilöstön sitouttaminen turvallisuusajatteluun, uhkien ja riskien analysointi, uusien ideoiden ja työtapojen ottaminen käyttöön ja kommunikoinnin parantuminen.

Henkilöille, joiden tehtävänä on työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvien toimintojen johtaminen, sekä niille, jotka suunnittelevat TTT-järjestelmänsä sertifiointia. Vaatimukset täyttävä järjestelmä sopii kaiken tyyppisille ja kaiken kokoisille organisaatioille.