Verkkokauppa

Tilaisuuksia ei löytynyt
Hinta (+alv 24%)
EUR790.00
Jäsenhinta (+alv 24%)
EUR680.00

Lean Champion -koulutus valmentaa organisaation johtajia – kaikilla tasoilla – ymmärtämään Lean ideaalitilat ja tien kohti ideaalitiloja käyttämällä hyväksi Lean -työkaluja ja ongelmanratkaisua. Lean on jatkuvaa parantamista ja sopeutumista.

Lean on ensi sijassa johtamista ja kulttuurin muutos. On hyvin epätodennäköistä, että yrityksen Lean -muutos onnistuu ilman vahvaa johtamista ja johdon tukea. Lean Campion on organisaatiossa Lean -hankkeiden ja projektien sponsorina. Hän johtaa, tukee, suojelee, edistää ja levittää organisaatiossa Lean -toimintaa.

Lean koulutuksessa käydään läpi keskeiset Lean ja ongelmanratkaisumenetelmät sekä niiden periaatteet. Leanin perimmäisenä tavoitteena on kehittää organisaatiota hyvin kokonaisvaltaisesti.

Koulutuksen tavoitteet

  • Ymmärtämää kuinka Leania voi käyttää yrityksen, tuotteiden, palvelujen parantamiseen ja kehittämiseen. Lean menetelmillä voi merkittävästi parantaa asiakastyytyväisyyttä, laatua, lyhentää läpimenoaikoja ja pienentää kustannuksia. Leanin menetelmillä voidaan myös turvata kannattavuus ja työpaikat.

  • Oppia kuinka kohti Leania edetään ja miten johtamisen olisi tuettava kehitystä. Kuinka toimintaa olisi organisoitava?

  • Oivaltaa ne suuret mahdollisuudet, jotka kätkeytyvät ideaalitilojen 0-virhe, 100% lisäarvo, 1x1 virtaus ja varmuus työpaikoista taakse. Näiden ideaalitilojen tavoittelu, vaikka niihin ei pääsisikään lyhyellä aikavälillä, on jokaiselle yhteisölle hyödyllistä ja turvaa tulevaisuuden.

  • Millaisia kokemuksia Suomessa on Leanin soveltamisesta saatu?

Osallistujat saavat Niklas Modigin Tätä on Lean -kirjan.

Koulutus toteutetaan yhteistyönä Quality Knowhow Karjalainen Oy:n kanssa.

Johtotason ja toiminnan kehittämisen organisoinnista vastaavat henkilöt.