Verkkokauppa

10.4.2019 Muutosjohtaminen laadun kehittämisessä 10.4.2019 ESPOO Koriin
Hinta (+alv 24%)
EUR790.00
Jäsenhinta (+alv 24%)
EUR680.00

Laatupäälliköt ja kehittäjät kokevat usein, että kehityshankkeet ja laadun kehittäminen eivät edisty toivotulla tavalla. Liiketoiminnan haasteet ja arjen työt vievät kaiken ajan. Energia ei riitä toteuttamaan laadun ja kilpailukyvyn kannalta tärkeää prosessien ja toiminnan kehittämistä. Yhdessä sovittuja toimintamalleja ja ohjeita ei noudateta. Tähän ei myöskään aktiivisesti puututa esimiesten toimesta. Kehittämishankkeet jäävät usein kesken ja tulokset kauas asetetuista tavoitteista.

Kurssi tarjoaa keinoja innostaa ja sitouttaa ihmisiä kehityshankkeissa aktiivisesti kehittämään laatua ja omaa toimintaansa kohti haluttuja tavoitteita.

Oppiminen ja hyödyt osallistujalle

• Ymmärrys ihmisten sitoutumista edistävistä ja haittaavista tekijöistä

• Omien muutoksiin liittyvien uskomisten tunnistaminen ja haastaminen

• Käytännön keinoja ihmisten sitoutumiseen ja aktivointiin

• Laadun kehittämisen analysointi ja suunnittelu sitoutumisen näkökulmasta

• Kehityshankkeisiin liittyvien fasilitointitaitojen kehittyminen

• Toimintamalleja ja työkaluja omien kehityshankkeiden onnistumisen tueksi

Organissatiolle

• Saadaan parempia tuloksia kehityshankkeista

• Aktivoidaan ja innostetaan henkilöstöä, jotka aktiivisesti edistävät kehityshankkeita

• Laatupäällikkö kehittyy fasilitoinnin osaajaksi ja tehostaa näin ollen kehityshankkeita ja yhteistyötä

Toiminnankehittämisen parissa toimivat henkilöt, kuten laatupäälliköt ja -johtajat, prosessien omistajat ja -kehittäjät sekä kehityshankkeiden vetäjät.