Verkkokauppa

Tilaisuuksia ei löytynyt
Hinta (+alv 24%)
EUR790.00
Jäsenhinta (+alv 24%)
EUR680.00

Miten tuoda asiakaskokemusten johtaminen käytäntöön?

Yhä useamman yrityksen strategiassa on keskeisenä osa-alueena asiakaskeskeisyyden ja asiakaskokemusten kehittäminen sekä kilpailukyvyn parantaminen asiakkaita ymmärtäen. Kuitenkin monessa yrityksessä on haasteita esimerkiksi siinä, miten asiakaskeskeinen strategia tuodaan käytännön toimiksi tiimi- ja henkilötasolle – tai siinä, miten asiakkaita kuunnellaan, mitä mitataan ja miten saatuun palautteeseen reagoidaan.

Tämän koulutuksen tavoitteena on antaa kokonaiskuva asiakaskeskeisen toiminnan keskeisistä osa-alueista. Osallistujat saavat omaan työhön helposti sovellettavia työkaluja ja esimerkkejä asiakaskeskeisten käytäntöjen, prosessien ja mittaamisen kehittämiseen. Koulutuspäivä sopii esimerkiksi niille, joiden tehtäväkenttään kuuluvat asiakaskeskeisen yrityskulttuurin, asiakaskohtaamisten ja -kokemusten kehittäminen tai asiakaspalautteen kerääminen ja hyödyntäminen.

Koulutuksen pääteemoja ovat:

  • Asiakaskeskeinen yrityskulttuuri
  • Miten asiakas kohtaa yrityksen ja mistä syntyy hyvä asiakaskokemus
  • Asiakkaiden kuuntelu ja asiakasymmärrys toimenpiteiden käynnistäjänä
  • Miten motivoida tiimejä muuttamaan käytäntöjään asiakaskeskeisemmiksi?

Koulutukseen liittyy kirja, joka jaetaan osallistujille koulutuksessa ’Committed to Customers – A 5-Step Model for Delivering Great Customer Experiences’ (Johanna Vesterinen).

Laatupäälliköt, Tuotepäälliköt, Asiakaskokemuspäälliköt ja -tiimit, yritysten johtohenkilöt, joiden tarpeena on asiakaskeskeisyyden kehittäminen