Verkkokauppa

26.9.2018 - 7.2.2019 Laatu- ja kehityspäällikkövalmennus, EOQ - syksy 2018 ESPOO
6.3. - 14.8.2019 Laatu- ja kehityspäällikkövalmennus, EOQ - kevät 2019 ESPOO Koriin
Hinta (+alv 24%)
EUR5,650.00
Keilaranta 16
02150 ESPOO
25.9.2019 - 7.2.2020 Laatu- ja kehityspäällikkövalmennus, EOQ - syksy 2019 ESPOO Koriin
Hinta (+alv 24%)
EUR5,650.00
Jäsenhinta (+alv 24%)
EUR4,990.00

Laatukeskuksen uudistunut Laatu- ja kehityspäällikkövalmennus tarjoaa osallistujille erinomaisen kokonaiskuvan laadunhallinnasta erityyppisissä organisaatioissa, ja valmentaa osallistujia toimimaan organisaatioissaan laadun ja kehittämisen asiantuntijoina sekä kouluttajina.

Ohjelma koostuu viidestä lähiopetusjaksosta sekä jaksojen välissä ja ennen ohjelman alkua verkossa tapahtuvasta etäopiskelusta. Jaksojen aikana tutustut erilaisiin työkaluihin ja menetelmiin sekä kehität johtamistaitojasi toiminnankehittäjänä. Etäopinnoissa syvennät jaksoilla opittua lukemisen ja tehtävien avulla ja viet oppimaasi käytäntöön.

Valmennuksessa opit

  • toimimaan sisäisenä laatujärjestelmän laadun ja kehittämisen asiantuntijana kaikille organisaation tasoille sekä kouluttamaan laatujohtamiseen ja muihin johtamisjärjestelmiin liittyviä asioita
  • yhdistämään ja integroimaan johtamisen eri standardeja sekä muita sisäisiä ja ulkoisia johtamismalleja (ISO 9000, muut ISO-standardit, EFQM, Six Sigma, BSC)
  • edistämään johtamisjärjestelmän ymmärrystä ja kehittämistä organisaatiossasi (fasilitointi- ja ryhmämenetelmät, ihmisten johtaminen kehitysprojekteissa)
  • yleisimmät kansainväliset viitekehykset toiminnan kehittämiseen ja prosessijohtamisen perusteisiin (TQM, Lean, Demingin ja Juranin laatufilosofiat, PDCA)
  • analysoimaan ja arvioimaan laatuun ja asiakassuhteisiin liittyvää dataa sekä raportoimaan tuloksia organisaation sisällä (Kanon malli, Garvinin laadun ulottuvuudet, SERVQUAL, asiakastiedon keruu- ja analysointimenetelmät, QFD, auditointi, ISO 19011).
  • kehittämään laatujohtamisen järjestelmää kestävän kehityksen mukaisesti (ISO 14001, OHSAS)
  • tärkeimmät laadun työkalut kuten 7QC, 7MP, DoE, SPC, MSA, laatutarina, 8D, DMAIC, DMADV jne.

Valmennuksen sisältö vastaa European Organisation for Quality (EOQ) vaatimuksia ja valmennuksen jälkeen on mahdollista osallistua kokeeseen, jonka läpäisy oikeuttaa hakemaan kansallista SLY-sertifikaattia tai kansainvälistä EOQ:n Quality Manager Representative henkilösertifikaattia . Sertifikaatilla todistat olevasi osa eurooppalaista laatuosaajien verkostoa.

Koe ja henkilösertifikaatti (ei sisälly hintaan) ovat vapaaehtoisia.

Laatu- ja kehityspäällikkövalmennuksen käyneet ovat perustaneet oman LKP-alumnijaoksen, joka järjestää jäsenilleen tapahtumia, yrityskäyntejä ja työpajoja. Käymällä valmennuksen myös sinä voit liittyä mukaan.

Valmennus sopii sekä aloittaville että jo pidempään laatu- ja kehitystehtävissä työskennelleille.

Valmennus antaa sinulle hyvän osaamisen siihen, miten organisaation tuotteiden ja palveluiden laatua sekä organisaation toimintatapoja voidaan kehittää, kun tavoitteena on aikaansaada parempi tulos.