Verkkokauppa

22.10.2018 Muutosjohtaminen ja innostava uudistuminen 22.10.2018 ESPOO Koriin
Hinta (+alv 24%)
EUR790.00
Jäsenhinta (+alv 24%)
EUR680.00

Yritysten haasteena on kestävän kasvun aikaansaaminen ja toiminnan kehittäminen. Me uskomme, että tähän haasteeseen voimme vastata innostavalla uudistumisella. Usein kehittäjät ja kehitysprojektien vetäjät keskittyvät asioihin. Ihmisten sitoutuminen ja aktivointi jää vähemmälle huomiolle. Kurssi tarjoaa keinoja, joilla innostaa ihmisiä kehityshankkeissa aktiivisesti kehittämään omaa toimintaansa kohti haluttuja tavoitteita. Kehityshanke voidaan ymmärtää yksilöllisenä oppimisprosessina. Muutosjohtaminen tarkoittaa tämän oppimisprosessin organisointia.

Kurssi pohjautuu Innostava uudistuminen – kestävä kasvu kirjan pohjalle ja antaa aivan uuden näkökannan muutosjohtamiseen.

o Miten vältän pahimmat virheet uudistushankkeen alussa?

o Miten saan ihmiset sitoutumaan muutokseen?

o Miten vien uudistumista eteenpäin prosessina?

o Miten luon uudistumista edistävän arkkitehtuurin?

Kurssiin osallistujat saavat Kai Laamasen Innostava uudistuminen – kestävä kasvu kirjan.

Kaikki toiminnankehittämisen parissa toimivat henkilöt, kuten laatupäälliköt ja -johtajat, prosessien omistajat ja -kehittäjät sekä kaikki kehityshankkeiden vetäjät.